KHO GIAO DIỆN WEB BĐS ĐA DẠNGBAO GỒM NHIỀU MẪU WEBSITE DỰ ÁN BĐS KHÁC NHAU

Kinh doanh bđs hiệu quả hơn trên internet với website của VN4U

MẪU WEBSITE THEO GIÁ

Bảng giá email

Thay đổi dễ dàng theo phong cách của riêng của bạn

Mẫu web bán hàng, Mẫu web giới thiệu công ty, Mẫu web bất động sản, Mẫu web cá nhân ...

Mail Economy #1

Dung lượng: 5 GB

Địa chỉ Email: 5

Email Forwarder: 5

Mail list: 1

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

50,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Economy #2

Dung lượng: 10 GB

Địa chỉ Email: 20

Email Forwarder: 20

Mail list: 2

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

100,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #1

Dung lượng: 20 GB

Địa chỉ Email: 50

Email Forwarder: 50

Mail list: 3

Parked Domains: 0

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

180,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #2

Dung lượng: 50 GB

Địa chỉ Email: 100

Email Forwarder: 100

Mail list: 10

Parked Domains: 2

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

300,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #3

Dung lượng: 100 GB

Địa chỉ Email: 200

Email Forwarder: 200

Mail list: 15

Parked Domains: 3

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

450,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #4

Dung lượng: 190 GB

Địa chỉ Email: 300

Email Forwarder: 300

Mail list: 20

Parked Domains: 5

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

600,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)

Mail Server #5

Dung lượng: 220 GB

Địa chỉ Email: 499

Email Forwarder: 499

Mail list: 40

Parked Domains: 7

Mã hóa SSL:

SpamAssassin & Kaspersky:

Catch all:

SPF / DKIM / DomainKeys:

Backup SMTP:


Giá chỉ từ

750,000 đ/tháng (Giá trên chưa bao gồm VAT)
Xin Vui Lòng Điền Đầy Đủ Thông Tin